fbpx

Integritetspolicy

Integritetsskydd och cookies

Maalahden Limppu Oy – Malax Limpan Ab tillämpar 10 § personuppgiftslagen (523/1999) 

Upprättad: 21.5.2018

Registeransvarig:

Maalahden Limppu Oy – Malax Limpan Ab, Expresskurvan 5, 65380 Vasa

Registrets namn:

Malax Limpans kundregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter:

Att hantera Malax Limpans kundförhållanden och kontakter endast mellan kunden och Malax Limpan med kundens samtycke.  

Registrets datainnehåll:

De uppgifter kunden givit åt Malax Limpan inklusive:

Personens namn, telefonnummer och e-postadress och övriga uppgifter som kunden givit.

Utlämningar och översändningar av uppgifter:

Uppgifter utlämnas eller översänds inte åt tredje män. 

Principer för skyddet av registret:

Registret förvaras elektroniskt och på vederbörligt sätt. Uppgifterna är skyddade mot utomstående med brandmurar och övriga tekniska skyddsmedel samt på vederbörligt sätt skyddade mot utomstående.  Berörda personer är bundna av tystnadsplikt.

Rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Varje kund har rätt att kontrollera de personuppgifter som lagrats om honom. Man kan lämna begäranden om kontroll genom att ta kontakt med Malax Limpan Ab tfn 06 3577 100

Användningen av cookies på webbplatsen maalahdenlimppu.fi

En cookie är en liten textfil, som webbläsaren lagrar på användarens enhet. Cookien är inte till något som helst förfång för enheten. Cookies används på webbplatser bl.a. för teknisk förmedling av information och för att underlätta användningen av tjänsten.

Maalahdenlimppu.fi använder cookies bl.a. för att samla in information om antalet besökare (Google Analytics). I statistiken kan man inte identifiera en enskild användare, utan informationen lagras anonymt. 

Användaren kan godkänna eller låta bli att godkänna användningen av cookies på inställningarna i sin webbläsare. Ändringen av inställningen är avhängig av vilken webbläsare som används. Man bör observera att eliminering av cookies kan orsaka att en del av webbplatsens funktionalitet eller tjänster upphör att fungera.

Du kan läsa mer om cookies exempelvis på kommunikationsverkets webbplats.