fbpx

Tietosuojaseloste

Yksityisyydensuoja ja evästeet

Maalahden Limppu Oy – Malax Limpan Ab soveltaa Henkilötietolakia (523/1999) 10§

Laatimispäivä: 21.5.2018

Rekisterinpitäjä:

Maalahden Limppu Oy – Malax Limpan Ab, Kiitokaari 5, 65380 Vaasa

Rekisterin nimi:

Maalahden Limpun- asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Maalahden Limpun asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito vain asiakkaan ja Maalahden Limpun välillä asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan Maalahden Limpulle antamat tiedot mukaan lukien:

Henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ja asiakkaan muut antamat tiedot.

Tietojen luovutukset ja siirrot:

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja asianmukaisesti. Tiedot on suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muiden teknisin suojakeinoin sekä asianmukaisesti ulkopuolisilta tahoilta suojattuna. Asianosaisia henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyynnöt voi tehdä ottamalla yhteyttä Maalahden Limppu Oy puh. 06 3577 100

Evästeiden käyttö maalahdenlimppu.fi -sivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeestä ei ole laitteelle
minkäänlaista haittaa. Evästeitä käytetään verkkosivuilla mm. tiedon tekniseen välittämiseen ja palvelun
käytön helpottamiseksi.

Maalahdenlimppu.fi käyttää evästeitä mm. keräämään tilastoja kävijämääristä (Google Analytics).
Tilastoista ei voi yksilöidä yksittäistä käyttäjää, vaan tiedot tallennetaan anonyymisti.

Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön internet-selaimensa asetuksista. Asetuksen
muuttaminen riippuu käytössä olevasta internet-selaimesta. On huomioitava, että evästeiden poistaminen
käytöstä voi aiheuttaa sen, että osa sivuston toiminallisuudesta tai palveluista lakkaa toimimasta.

Voit lukea lisää evästeistä esimerkiksi viestintäviraston verkkosivustolta.